Avatar
Official Artist
Venus Yiu
Actor , MC / Show Host , Singer
112,197 views| 63  Posts

不完美中的完美 - 屯門安定演出+SUPERNOVA 6/7/09

今日下午的演出, 簡直是錯漏百出, 慘不忍睹, 仲要係當住朋友仔面前亂甩野, 實在係...

唔能夠原諒的錯誤!!!!

連帶影響住我對在晚上supernova演出的信心

在一個歌唱比賽上面做表演嘉賓唱歌, 根本就係最玩野的事了=]

不過, 真係好多謝你地既支持, 令我可以有一個難忘既晚上

去到場內, 唱第一首歌"梁山泊與茱麗葉"既時候, 反應都唔錯

但係下晝唱"隆重登場"入極都唱錯既陰影都仲0係度

好彩有台下既你地, 聽到我話要跳舞, 就真係肯起身陪我一齊玩

一路彈下彈下好累, 但係好high!

更加緊要既係, 當大家全場一齊唱: 表演我直到你另眼相看... 的時候

我真係覺得好鼓舞好感動!! 我覺得人生在這些時刻, 特別完滿!!

我入來之前, 覺得自己呢排都真係幾肥, 個妝又化得唔夠靚

但係當我全程投入0係音樂之中, 我根本就唔記得左自己

特別係唔會記得自己叫咩名, 或者係唔係一個嘍囉

肥唔肥, 件衫靚唔靚, 個樣點, d頭髮亂唔亂, 我根本感覺唔到

我感覺到既, 只有你地帶俾我既一份震撼

好多謝今日0係SUPERNOVA的每一個你

多謝你地同我過左呢個咁愉快既十分鐘

仲要多謝katy同SUPERNOVA既朋友仔安排呢個時段俾我地玩

希望有機會再見到你地 =]

特別要多謝你地既花花, 令我成日演出都會有花花

每次, 當我失去力量時, 都有你們在

讓我覺得自己還不是太廢, 還可以博多陣

謝謝.

almost 15 years ago 0 likes  0 comment  0 shares

About

Learn More

Languages Spoken
english, cantonese, mandarin
Location (City, Country)
Hong Kong
Gender
female
Member Since
April 18, 2009