Avatar
官方艺术家
6th Floor Rear Flat
140,065 查看| 20  更新

6永被人打、c君溝女王

農夫出道咁耐,唔係未試過拍戲、不過每一次唔有自己既角色。但係今次佢哋拍六樓就唔同、除咗因為佢地第一次有自己既色、仲有好多個第一次發生左,好似6永被人打,而c君就變溝女王等等,包保大家從未見過農夫有咁既一面。

 

10 年多 前 0 赞s  3 评论s  0 shares

想要参加这个讨论

45862083 0af2fd4d5d
cool!
10 年多 ago | flag as spam
Photo 72409
是否應該反轉黎咧? 我覺得6wing似溝女王多d
10 年多 ago | flag as spam
Photo 46938
兩個都咁靚仔~~~^_^
10 年多 ago | flag as spam

关于

阅读全文

位置(城市,国家)以英文标示
Hong Kong
加入的时间
January 22, 2008