Avatar
Lan can cau thang sat
Magazine Editor
64,651 views| 92  Posts

mõi người có một số phận, khi cuộc sống đưa đẩy cái j đến thì sẽ đến , thời gian sẽ giúp chúng ta tìm ra một chân lý sống và nó cũng giúp chúng ta bương trải giữa cuộc sống đầy gay go thử thách.

about 7 years ago 11 likes  0 comment  0 shares

About

Learn More

Member Since
October 15, 2015
Gender
Male
Languages Spoken
Vietnamese
Location (City, Country)
Hồ Chí Minh, Việt Nam