Avatar
smile chin
143,098 views| 186  Posts

最好的生活?

劉以達:我都唔記得左自己原本係玩音樂架﹗不過唔重要。最重要係我上年九月有個好大嘅轉變,都幾大下;我信左耶穌,我以後會為耶穌做啲嘢。

何基佑:咩係藝人?藝人係未紅時出盡辦法要人認得自己;但紅左之後,又想人唔認得自己。

小丑甲跟小丑A 講:係唔係見唔到終點,就唔敢跑呀?

                                 係唔係見唔到終點,就唔敢跑呀?

小丑丙話:我唔知聽日會點,我只係好想同屋企個女人同心入面個女人講『我愛妳』。

小丑丁:其實我唔想做基金經理,我只係想做超級市場收銀員。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今日睇左呢套劇,比較記得的幾句對白。尤其是"係唔係見唔到終點,就唔敢跑呀?"

唔知點講,總之套劇給我一種鼓勵,像給樹寧拍了一下膊頭。

其實,人真是很矛盾。或者不想太多,開開心心生活,做些有意義的事情,就已經夠了。

有一套日本劇集,內容改編自漫畫。

講一個廚藝高超的廚神,雖然他的廚藝已經無人可以比得上,但在他心目中......

"豉油撈飯是最好味的"

我也有同感。

 

over 11 years ago 0 likes  1 comments  0 shares
Photo 131066
哈哈~努力过生活似乎是每个人的人生目的。最起码,小事也能使自己快乐。 ^^ good luck n enjoy our life~
over 11 years ago

About

Learn More

Languages Spoken
english, cantonese, mandarin
Location (City, Country)
Hong Kong
Gender
female
Member Since
August 3, 2005