Avatar
Nguyễn Ngọc Thức
16,609 views| 19  Posts

NGUYÊN LÝ THÀNH CÔNG "Nếu như trong vũ trụ có những qui luật Vật lý quyết định sự chuyển động của các sự vật, thì trong cuộc sống cũng có những qui luật quyết định sự thành công của mỗi cá nhân".

[1] Phải có HOÀI BÃO, ƯỚC MƠ lớn đôi khi đến viển vông [2] Niềm ĐAM MÊ - Hãy theo đuổi niềm ĐAM MÊ [3] Làm đúng SỞ TRƯỜNG - làm đúng công việc mình YÊU THÍCH [4] Hãy HÀNH ĐỘNG - JUST DO IT [5] Tính HIỆU QUẢ - Tính THỰC TIỄN quan trọng hơn tri thức [6] NGHĨ LỚN để thành công [7] KHÁC BIỆT chứ không phải tốt nhất [8] LÀM CÁI GÌ, LÀM NHƯ THÊ NÀO (quan trọng hơn chăm chỉ) [9] Tạo dựng QUAN HỆ: 85% thành công là nhờ các mối QUAN HỆ [10] Hãy TIẾP XÚC với những NGƯỜI THÀNH CÔNG [11] CƠ HỘI và nắm bắt cơ hội [12] CHỮ TÍN trong kinh doanh (chữ tín quan trọng hơn tiền bạc) [13] Nhận thức THAY ĐỔI và có khả năng THAY ĐỔI [14] KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC (thất bại là tên đại bịp) [15] Không sợ sai sót, KHÔNG SỢ THẤT BẠI [16] Hãy biến những vấn đề phức tạp trở nên đơn giản [17] Hãy để TÂM HỒN LUÔN THANH THẢN

KẾT LUẬN: CÁCH NGHĨ QUYẾT ĐỊNH HÀNH ĐỘNG & HÀNH ĐỘNG QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG.

over 4 years ago 10 likes  0 comment  0 shares

About

Learn More

Member Since
June 14, 2017

Nguyễn Ngọc Thức on Social Media