Avatar
Nguyễn Ngọc Thức
16,613 views| 19  Posts

Đừng chờ người không nên chờ,đừng hi vọng người không nên hi vọng. Có một số người chỉ là khách qua đường trong cuộc đời chúng ta, không cần phải ép buộc bản thân níu kéo. Thà rằng độc thân trong kiêu ngạo còn hơn là khiến bản thân phải tủi hờn. Cô đơn không có nghĩa là không vui vẻ Có được không nhất định là có thể có lâu dài Mất đi không nhất định là không có lại được.

over 4 years ago 10 likes  0 comment  0 shares

About

Learn More

Member Since
June 14, 2017

Nguyễn Ngọc Thức on Social Media