Avatar
Nguyễn Ngọc Thức
7,630 查看| 19  更新

最新照片

最近更新

Welcome to my alivenotdead.com profile

Welcome to my alivenotdead.com profile. Please leave a comment and say hi and don't forget to follow my page to get all my latest social media updates in your feed.

接近 2 年 前 0 赞s  暂无评论  0 shares

Nghèo là một cái tội lớn nhất trong cuộc đời này. Nghịch Cảnh Đức Chính Tý Tự Tại Ae sắp phạm tội hết rồi :(

接近 2 年 前 9 赞s  暂无评论  0 shares

Đầu tháng bia mực, cút lộn đen thế không biết Quân Lại Nghịch Cảnh :(

接近 2 年 前 1 赞  暂无评论  0 shares

Nghịch Cảnh, Đức Chính, Quân Lại, Nguyễn Đức, Nguyễn Phương,

大约 2 年 前 2 赞s  暂无评论  0 shares

Không có việc gì khó chỉ sợ mình không làm. Nghịch Cảnh Đức Chính cố lên nào!

大约 2 年 前 2 赞s  暂无评论  0 shares

Tiếp tục làm việc :D

2 年多 前 6 赞s  暂无评论  0 shares

Đừng chờ người không nên chờ,đừng hi vọng người không nên hi vọng. Có một số người chỉ là khách qua đường trong cuộc đời chúng ta, không cần phải ép buộc bản thân níu kéo. Thà rằng độc thân trong kiêu ngạo còn hơn là khiến bản thân phải tủi hờn. Cô đơn không có nghĩa là không vui vẻ Có được không nhất định là có thể có lâu dài Mất đi không nhất định là không có lại được.

2 年多 前 10 赞s  暂无评论  0 shares

NGUYÊN LÝ THÀNH CÔNG "Nếu như trong vũ trụ có những qui luật Vật lý quyết định sự chuyển động của các sự vật, thì trong cuộc sống cũng có những qui luật quyết định sự thành công của mỗi cá nhân".

[1] Phải có HOÀI BÃO, ƯỚC MƠ lớn đôi khi đến viển vông [2] Niềm ĐAM MÊ - Hãy theo đuổi niềm ĐAM MÊ [3] Làm đúng SỞ TRƯỜNG - làm đúng công việc mình YÊU THÍCH [4] Hãy HÀNH ĐỘNG - JUST DO IT [5] Tính HIỆU QUẢ - Tính THỰC TIỄN quan trọng hơn tri thức [6] NGHĨ LỚN để thành công [7] KHÁC BIỆT chứ không phải tốt nhất [8] LÀM CÁI GÌ, LÀM NHƯ THÊ NÀO (quan trọng hơ...Read more

2 年多 前 10 赞s  暂无评论  0 shares

Mỳ cay cấp độ 2 nóng bụng quá Nghịch Cảnh Đức Chính Nguyễn Đức :(

2 年多 前 7 赞s  暂无评论  0 shares

Đói nên có người mua đồ về ăn để lấy sức sét kèo AOE mai đi ăn mỳ cay cấp độ 7

2 年多 前 11 赞s  暂无评论  0 shares

关于

阅读全文

加入的时间
June 14, 2017

Nguyễn Ngọc Thức的社交媒体