Avatar
Nguyễn Ngọc Thức
16,096 views| 19  Posts

Photos

Latest Updates

Welcome to my alivenotdead.com profile

Welcome to my alivenotdead.com profile. Please leave a comment and say hi and don't forget to follow my page to get all my latest social media updates in your feed.

over 3 years ago 0 likes  0 comment  0 shares

Nghèo là một cái tội lớn nhất trong cuộc đời này. Nghịch Cảnh Đức Chính Tý Tự Tại Ae sắp phạm tội hết rồi :(

over 3 years ago 9 likes  0 comment  0 shares

Đầu tháng bia mực, cút lộn đen thế không biết Quân Lại Nghịch Cảnh :(

almost 4 years ago 1 like  0 comment  0 shares

Nghịch Cảnh, Đức Chính, Quân Lại, Nguyễn Đức, Nguyễn Phương,

about 4 years ago 2 likes  0 comment  0 shares

Không có việc gì khó chỉ sợ mình không làm. Nghịch Cảnh Đức Chính cố lên nào!

about 4 years ago 2 likes  0 comment  0 shares

Tiếp tục làm việc :D

over 4 years ago 6 likes  0 comment  0 shares

Đừng chờ người không nên chờ,đừng hi vọng người không nên hi vọng. Có một số người chỉ là khách qua đường trong cuộc đời chúng ta, không cần phải ép buộc bản thân níu kéo. Thà rằng độc thân trong kiêu ngạo còn hơn là khiến bản thân phải tủi hờn. Cô đơn không có nghĩa là không vui vẻ Có được không nhất định là có thể có lâu dài Mất đi không nhất định là không có lại được.

over 4 years ago 10 likes  0 comment  0 shares

NGUYÊN LÝ THÀNH CÔNG "Nếu như trong vũ trụ có những qui luật Vật lý quyết định sự chuyển động của các sự vật, thì trong cuộc sống cũng có những qui luật quyết định sự thành công của mỗi cá nhân".

[1] Phải có HOÀI BÃO, ƯỚC MƠ lớn đôi khi đến viển vông [2] Niềm ĐAM MÊ - Hãy theo đuổi niềm ĐAM MÊ [3] Làm đúng SỞ TRƯỜNG - làm đúng công việc mình YÊU THÍCH [4] Hãy HÀNH ĐỘNG - JUST DO IT [5] Tính HIỆU QUẢ - Tính THỰC TIỄN quan trọng hơn tri thức [6] NGHĨ LỚN để thành công [7] KHÁC BIỆT chứ không phải tốt nhất [8] LÀM CÁI GÌ, LÀM NHƯ THÊ NÀO (quan trọng hơ...Read more

over 4 years ago 10 likes  0 comment  0 shares

Mỳ cay cấp độ 2 nóng bụng quá Nghịch Cảnh Đức Chính Nguyễn Đức :(

over 4 years ago 7 likes  0 comment  0 shares

Đói nên có người mua đồ về ăn để lấy sức sét kèo AOE mai đi ăn mỳ cay cấp độ 7

over 4 years ago 11 likes  0 comment  0 shares

About

Learn More

Member Since
June 14, 2017

Nguyễn Ngọc Thức on Social Media