Coverimage linda chung

Linda Chung

Book this artist

Join now to follow Linda Chung

Linda Chung

Actor , Singer

Avatar
Location Hong Kong
English Name Linda Chung
Member Since July 9, 2008
Languages Spoken english, cantonese, mandarin

Linda Chung on Social Media