Coverimage linda chung

Linda Chung

Book this artist

Join now to follow Linda Chung

Linda Chung

Actor , Singer

Avatar
Member Since July 9, 2008
Languages Spoken english, cantonese, mandarin
Fans 30,453
Location Hong Kong

Linda Chung on Social Media