Coverimage default 03

Jonas Andersson

Facken – Deras roll och nyttan för dig som knegare

Så kallade fackförbund är organisationer som har som målsättning att förbättra förutsättningarna för arbetstagare, samt försvara deras rättigheter när det så krävs. Med anledning av att premisser, arbetsförhållanden och en massa andra faktorer faktiskt skiljer sig åt mellan olika branscher, arbetar faktiskt inte alla fack i Sverige, eller i andra länder, med alla anställda, utan istället är det brukligt att olika fack vänder sig till varierande grupper av knegare. Arbetstagare inom kommuner och landsting är därför ej medlemmar i samma fack som de som arbetar på bank, eller i detaljvaruhandeln, för att bara skriva några exempel.

Förutom att vända sig till en viss grupp arbetstagare kan ett fackförbund även välja att vända sig till en grupp arbetstagare som har samma utbildning (t.ex. ingenjörer) eller samma befattning (t.ex. chefer).

Fackförbund är uppbyggda så att det finns lokala samlingar, samt även arbetsplatsgrupper, lite beroende på hur stort fackförbundet är, samt hur stora arbetsplatserna där medlemmarna arbetar är.

En angelägen uppgift som fackförbundet har är att de förhandlar om arbetsavtal med en arbetsgivarpart eller organisation. Då är tanken att det faktum att alla knegare organiserat sig, ska ge dem större talan och rättigheter än om de försökte förhandla på egen hand.

Vilka frågor intresserar sig då facken för?

Det kan skilja sig åt lite beroende på vilket fack det menas. Är det ett akademikerfack det gäller, är t.ex. i regel utbildningsfrågor och vidareutbildningsfrågor högre upp på agendan än i ett fackförbund där de flesta av medlemmarna saknar högre utbildning.

Men som en tumregel kan man säga att facken intresserar sig för allt som har med medlemmarnas arbetssituation att göra. Några viktiga frågor brukar därför vara löner, pension, arbetsmiljö, anställningsavtal samt olika förmåner.

Är fackförbund det samma som a-kassa?

Nej, det är 2 helt skilda saker. A-kassan ger er ersättning om du skulle bli utan jobb, och enligt lagen måste du vara med i en a-kassa. facken hjälper dig dock med andra saker, utöver denna ersättning, men det är inte obligatoriskt att vara medlem i dem. Dock kan man ofta när man går med i ett fackförbund, även gå med i den a-kassa som passar bäst för detta fackförbunds medlemmar, vilket gör att en del blandar ihop de två. Men i själva verket har dessa två saker alltså inte alls med varandra att göra.

Kostnader för att vara medlem i ett fackförbund

Eftersom ett fack arbetar för dig, och även kan ge dig olika typer av förmåner, tar de en avgift för detta arbete. Exakt hur mycket medlemsskapet kostar beror dock på vilket fackförbund du väljer. Men låt inte avgiften påverka ditt val, istället är det smartast att välja fackförbund beroende på dem bransch du jobbar i, samt baserat på de arbetsuppgifter du har. Så stora är nämligen inte skillnaderna gällande avgifterna.

Hur blir man medlem i ett fackförbund?

De flesta av facken har formulär på sina hemsidor, som man kan fylla i för att bli medlem hos dem. I de fall detta inte finns, brukar det åtminstone gå att beställa hem dessa formulär i pappersverion via deras hemsidor, så intresserar du er för ett medlemsskap i ett fack, är det första du ska göra att leta rätt på deras hemsida. Där hittar du nämligen i regel all information du behöver för ett medlemsskap.

På varje fackförbunds hemsida brukar även de förmåner du kan få via ett medlemsskap hos dem beskrivas lite mer ingående, och du kan även läsa om hur stora de är, var de är verksamma, vilka som bör vara medlemmar hos just dem och så vidare, så vi rekommenderar er verkligen att ta nätet till hjälp för att ta reda på vilket fackförbund som passar just dig bäst om du vill gå med i facket, som man säger. I en allmän artikel som denna är det nämligen svårt att mer detaljerat svara på vad varje enskilt fack står för och kan göra för er.

Men att vara medlem i ett fackförbund ger knegare säkerhet och trygghet, och gör att du inte behöver stå ensam om något väl händer, utan att du har en större organisation bakom er. Så det är inte särskilt konstigt att de flesta av alla svenskar väljer att vara medlemmar i ett fack. Sanningen är att den fackliga anslutningsgraden i Sverige tillhör de främsta på jorden, så bra är nämligen våra fack!

0 people like this
Join now to follow Jonas Andersson

Jonas Andersson

Avatar
Gender male
English Name Jonas Andersson
Location United States
Member Since March 31, 2013