Coverimage default 02

xuan shi

Join now to follow xuan shi

xuan shi

Avatar
Languages Spoken english, mandarin
Favorite Faves 吴彦祖 孙红雷
Relationship single
English Name xuan shi