Avatar
Lan can cau thang sat
Magazine Editor
64,651 views| 92  Posts

Photos

Latest Updates

cuộc sống hư vô

over 7 years ago 5 likes  0 comment  0 shares

biện pháp khắc phục mái hiên chống hư hại

over 7 years ago 0 likes  0 comment  0 shares

CỤM TỪ THÔNG DỤNG (Tiếp) to be over: qua rồi to be up to sb to V: ai đó có trách nhiệm phải làm ǵì to bear up= to confirm : xác nhận to bear out: chịu đựng to blow out : thổi tắt blow down: thổi đổ blow over: thổi qua to break away= to run away :chạy trốn break down : hỏng hóc, suy nhược, ̣a khóc break in(to+ O) : đột nhập, cắt ngang break up: chia tay , giải tán break off: tan vỡ một mối quan hệ to bring about: mang đến, mang lại( = result in) bring down = to land : hạ xuống bring out : xuất bản bring up : nuôi dưỡng ( danh từ là up bringing) bring off : thành công, ...Read more

over 7 years ago 0 likes  0 comment  0 shares

About

Learn More

Member Since
October 15, 2015
Gender
Male
Languages Spoken
Vietnamese
Location (City, Country)
Hồ Chí Minh, Việt Nam